Skimmelsvamp

Har du mistanke om skimmelsvamp eller sundhedsskadelige bakterier i din bolig?

Skimmelsymptomer og -lugt

Skimmelsvamp er ofte skjult bag vægge, paneler, loft og gulv. Den kommer oftest på steder, hvor kulde og varme mødes, hvor der så dannes fugt. Skimmelsvamp kan ses som pletter og plamager på de opfugtede områder. I de fleste tilfælde opdages skimmelsvamp i boligen på grund af muglugten, men kan også have givet sundhedsproblemer. En række symptomer kan indikere et skimmelproblem i din bolig:

  • Hovedpine
  • Træthed
  • Koncentrationsbesvær
  • Hukommelsessvigt
  • Hoste
  • Hæshed
  • Hudirritation eller udslæt
  • Våde, kløende øjne

Hvis du har konstateret et eller flere af ovenstående symptomer, er det vigtigt at få hjælp til fjernelse af skimmelsvamp, så der igen kan opnås et sundt indeklima i din bolig uden sundhedsproblemer.

Skimmelsvamp - test

Hvis du har mistanke om skimmelsvamp eller sundhedsskadelige bakterier i din bolig, kan vi hjælpe.

Vi går din bolig igennem for skimmelsvamp og udfører fugtmålinger, herunder tager vi mycometer test, der viser, om der er skimmelsvamp, og hvor stor mængden af skimmelsporer er. Disse test bliver afleveret til analyse hos en uvildig samarbejdspartner, som fremsender en beskrivelse af den foretagne test.

Efter besigtigelse af din bolig kan der udarbejdes en rapport over boligens tilstand og årsager til den eventuelle skimmelsvamp, og vi laver en plan og tilbud for sanering.

Rapporten kan bruges som bevismateriale over for din forsikring eller til bestyrelsen i ejer- og andelsboligforeninger samt lejeboliger.

Skimmelsvamp - årsag

Det er ofte meget vigtigt, at der laves en forundersøgelse og gennemgang for at finde årsagen til skimmelproblemerne, så der kan beskyttes mod nye problemer.

Vi tilfører selv fugt i vores bolig dagligt både i dagtimerne og om natten, når vi sover. Der ophobes samtidig store mængder af fugt i boligen, som, hvis der ikke er tilstrækkelig ventilation, kan give dårligt indeklima og dermed også skimmelvækst på sigt.

Andre årsager kan også være dårligt indeklima på grund af manglende udluftning. For lave temperaturer i boligen kan også give problemer. Det kan også være påvirkning udefra ved opstigende grundfugt, hvilket kan trække op i mure, som kan starte helt nede fra kælder og op.

Efter gennemgang af din bolig udarbejdes der en rapport over boligens tilstand og årsager, hvor der beskrives, hvad der kan gøres for udbedring og et fremtidig godt indeklima.

Skimmelrens / fjernelse

Vi renser og fjerner skimmelsvamp i alle former for bygninger - privat som erhverv. Vi foretager afdækning ved at opbygge støvvægge, sluser og støvdøre omkring det berørte område og opsætter undertryksskabende luftrensere med godkendte HEPA-filtre, så det sikres, at der ikke kan ske nogen spredning fra arbejdsområdet.

Vi nedbryder det nødvendige og bortkører det inficerede affald i lukkede poser. Vi renser herefter området for skimmelsvamp efter den metode, der er bedst egnet til opgaven. Vi laver kvalitetskontrol ved at tage test af det afrensede område, så vi sikrer, at vores afrensning er ok.

Hvis det berørte område er fugtigt, etableres der koncentreret affugtning, så der hurtigt kan blive udtørret.
Der laves en grundig slutrengøring for at sikre, at alle skimmelspore er fjernet inden afdækning nedtages.

Forebyggelse af skimmelsvamp

Vil du gerne undgå skimmelsvamp, kræver det et godt indeklima, og det vil vi gerne hjælpe dig med. Vi kan besigtige din bolig og rådgive dig om de mange muligheder, som f.eks. en varmepumpe. Vi har et godt samarbejde med Green-Tjek ApS, som arbejder med udbredelsen af varmepumper, som kan være et godt alternativ til et godt indeklima.