Privatlivs- og cookiepolitik

Dataansvarlig

Fugtteknik og skimmelfri ApS, CVR-nr. 43969099
Dyssevej 1, 2670 Greve
er ansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, der behandles om vores kunder og samarbejdspartnere.

Hvis du har spørgsmål til behandlingen af dine personoplysninger, er du velkommen til at kontakte os på kontakt@fugtfri.nu.

 

Behandlingsaktiviteter

Fugtteknik og skimmelfri ApS har følgende behandlingsaktiviteter:

Besøg på hjemmeside
Hjemmesiden anvender cookies, der er en tekstfil, som gemmes på din computer, mobil eller lignende med det formål at genkende den, huske indstillinger, udføre statistik og målrette annoncer. Cookies kan ikke indeholde skadelige koder som f.eks. virus.

 Det er muligt at slette eller blokere for cookies. Hvis du sletter eller blokerer cookies, vil annoncer kunne blive mindre relevante for dig og optræde hyppigere. Desuden kan du risikere, at websitet ikke fungerer optimalt, samt at der er indhold, du ikke kan få adgang til. 

Kommunikation med potentielle kunder
Ved spørgsmål til vores hjemmeside eller services kan du kontakte os via;

  • kontaktformular
  • e-mailadresse
  • telefonnummer

Herigennem behandler vi dine personoplysninger, således at vi f.eks. kan indgå i dialog med dig om en potentiel aftale. Vi behandler alene den information, som du giver os i forbindelse med kommunikationen.

Fugtteknik og skimmelfri ApS har hjemmel i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f, til at behandle oplysninger om dit navn, e-mailadresse og telefonnummer. 

Vi sletter enhver form for kommunikation med dig, når det er afklaret, hvorvidt du ønsker vores ydelser. Det kan dog ikke udelukkes, at opbevaring af dine personoplysninger sker i længere tid, såfremt dette i et konkret tilfælde findes nødvendigt. 

Kunder
For at kunne udføre en given ydelse vil det være nødvendigt at behandle oplysninger om navn, adresse, ydelser, særlige aftaler, betalingsinformation og lignende. Fugtteknik og skimmelfri ApS har hjemmel til at behandle disse oplysninger i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b.

Dine personoplysninger opbevares i minimum 5 år i overensstemmelse med regnskabsloven.

Bogføring
Bogføringslovens § 12, stk. 1, foreskriver, at alt regnskabsmateriale skal opbevares i 5 år fra udgangen af det regnskabsår, materialet vedrører. Fakturaer og lignende, hvoraf kan fremgå almindelige personoplysninger såsom navn, adresse og ydelsesbeskrivelse, opbevares derfor til brug for bogføring i minimum 5 år.

Hjemlen til at behandle dine personoplysninger i forbindelse med bogføring følger af databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra c. 

Jobansøgninger
Såfremt Fugtteknik og skimmelfri ApS modtager en jobansøgning behandles personoplysningerne heri med hjemmel i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f.

Hvis du har indsendt en ansøgning, men ikke ansættes i Fugtteknik og skimmelfri ApS, bortskaffes din ansøgning hurtigst muligt efter, at et afslag er blevet meddelt. Ansættes du derimod i Fugtteknik og skimmelfri ApS, vil du modtage særskilt information om, hvordan dine personoplysninger behandles. 

 

Databehandlere

Mange ydelser udføres med en række samarbejdspartnere, og derudover benytter vi leverandører. Samarbejdspartnerne såvel som leverandørerne kan være databehandlere.

Fugtteknik og skimmelfri ApS indgår ikke databehandleraftaler med samarbejdspartnere og leverandører, men det er Fugtteknik og skimmelfri ApS’ ansvar at sikre, at dine personoplysninger behandles korrekt. Vi stiller derfor høje krav til vores samarbejdspartnere, som skal garantere, at dine personoplysninger er beskyttet tilstrækkeligt.

 

Videregivelse af personoplysninger

Fugtteknik og skimmelfri ApS videregiver alene dine personoplysninger til samarbejdspartnere, såfremt det er påkrævet for at kunne udføre en given ydelse, og det vil alene være de personoplysninger, der er påkrævede for at kunne udføre ydelsen, der videregives. Dine personoplysninger videregives ikke til tredjemand i øvrigt.

 

Behandlingssikkerhed

Behandlingen af dine personoplysninger er sikret på baggrund af en række passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger.

 

De registreredes rettigheder

Databeskyttelsesforordningen tilskriver dig som registreret en række rettigheder i forhold til Fugtteknik og skimmelfri ApS’ behandling af dine personoplysninger. Du kan orientere dig om dine rettigheder i databeskyttelsesforordningens kapitel III.

Såfremt du ønsker at gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os på kontakt@fugtfri.nu.

 

Klage til Datatilsynet

Fugtteknik og skimmelfri ApS’ behandling af personoplysninger kan påklages til Datatilsynet, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby eller dt@datatilsynet.dk.